ul.Relaksowa 26 20-819 Lublin

Umów się na wizytę
+48 81 527 71 36
Powrót

Szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników Ab ovo Sp. z o.o oraz do lekarzy, pielęgniarek, położnych, pracowników laboratoriów embriologicznych i seminologicznych spoza organizacji.

Szkolenie ma na celu nabycie przez pracowników umiejętności w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek rozrodczych i zarodków, a także bezpieczeństwo dawców i biorczyń.

Terminy szkoleń:

  • szkolenia wstępnego – dla osób nowo zatrudnionych zaraz po zatrudnieniu
  • szkolenia ustawicznego dla wszystkich zatrudnionych 06-20.09.2021 roku
  • szkolenia uaktualniającego w przypadku zmian procedur lub rozwoju wiedzy naukowej w zakresie pobierania, przechowywania i stosowania komórek rozrodczych i zarodków w celu medycznie wspomaganej prokreacji. 22-24.09.2021 roku

Ab ovo Sp.z o.o zastrzega sobie zmianę terminów szkoleń bez podania przyczyny.

Szkolenie dla pracowników placówki jest bezpłatne

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności Ab ovo Sp. z o.o. organizuje dla pracowników szkolenie ustawicznego i uaktualniającego dla pracowników Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji oraz pracowników Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź naszą bazę wiedzy!

Więcej

Skontaktuj się z nami

Adres

ul.Relaksowa 26,

20-819 Lublin

Telefon

81 527 71 36
81 527 71 37

E-mail

info@ab-ovo.pl

NIP

712 015 34 25

NRS

0000029240

Numer konta

Santander Consumer Bank S.A. Bank :

22 1500 1520 1215 2002 8829 0000