ul.Relaksowa 26 20-819 Lublin

Umów się na wizytę
+48 81 527 71 36

Personel

Rada Naukowa

Powrót

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, kierownikiem oddziału Ginekologii Operacyjnej I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych i doniesień zjazdowych. Łączny współczynnik wpływu (impact factor – IF) dla publikacji pełnych wynosi ponad 110 (w tym prestiżowa publikacja części wyników pracy habilitacyjnej w “Cancer Research” i “Nucleic Acid Research”). Jest także promotorem 10 obronionych i 2 w trakcie realizacji przewodów doktorskich oraz opiekunem 3 ukończonych przewodów habilitacyjnych.

Został czterokrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Był wieloletnim przewodniczącym Sekcji Nauk Podstawowych oraz Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Aktualnie jest redaktorem naczelnym czasopisma dla ginekologów-położników „Ginekologia po Dyplomie”. Ponadto jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism: “Personalized Oncology”, “Ginekologia Polska”, “Przegląd Menopauzalny”, “Ginekologia po Dyplomie”, “Pediatria i Medycyna Rodzinna”.

Główne naukowe i kliniczne tematy badawcze

1. Onkologia ginekologiczna w aspekcie zmian molekularnych – modyfikacje DNA i transferowych RNA w nowotworach narządu płciowego u kobiet jako potencjalne markery onkologiczne.
2. Endokrynologia ginekologiczna – receptory dla hormonów sterydowych – implikacje kliniczne.
3. Wpływ czynników środowiskowych (zanieczyszczenia) na medycynę rozrodu.
4. Nowoczesne techniki operacyjne w uroginekologii.

Badania naukowe z zakresu ginekologicznej onkologii molekularnej prowadził we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytutem Biochemii Philipps Universitat w Marburgu (Niemcy) oraz Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS w Strasbourgu (Francja).

Jest stypendystą Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej, stypendystą Association pour Recherche sur le Cancer (ARC), stypendystą Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Był także kierownikiem i głównym wykonawcą grantów naukowych:

1. KBN (trzykrotnie),
2. Polonium (grant rządu Republiki Francuskiej i KBN w latach 1996-1999),
3. Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS),
4. Rządu Republiki Francuskiej,
5. Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej,
6. Association pour Recherche sur le Cancer (ARC).

 

Działalność zawodowa

1. ginekologia operacyjna, w tym:
onkologia ginekologiczna – pełny zakres operacji radykalnych przy nowotworach narządu płciowego,
endoskopia ginekologiczna – pełny zakres operacji endoskopowych (histeroskopia, laparoskopia), łącznie z laparoskopowymi operacjami w nietrzymaniu moczu i operacjami onkologicznymi drogą laparoskopową. (wielokrotnie wykładowca i operator pokazowych zabiegów w czasie kursów endoskopii ginekologicznej),
uroginekologia – pełny zakres operacji w uroginekologii, a szczególnie w nietrzymaniu moczu (TVT, TOT) i korekty statyki narządu płciowego u kobiet. (wielokrotnie wykładowca i operator pokazowych zabiegów w czasie kursów ogólnopolskich),
minimalnie inwazyjna chirurgia ginekologiczna (w tym minimalnie inwazyjne leczenie mięśniaków macicy).

2. endokrynologia ginekologiczna – zaburzenia płodności (ponad 20letnia współpraca z ośrodkiem leczenia niepłodności) i endokrynologia przekwitania.

Skontaktuj się z nami

Adres

ul.Relaksowa 26,

20-819 Lublin

Telefon

81 527 71 36
81 527 71 37

E-mail

info@ab-ovo.pl

NIP

712 015 34 25

NRS

0000029240

Numer konta

Santander Consumer Bank S.A. Bank :

22 1500 1520 1215 2002 8829 0000