ul.Relaksowa 26 20-819 Lublin

Umów się na wizytę
+48 81 527 71 36

Personel

Rada Naukowa

Powrót

Prof dr hab. med. Lechosław Putowski

Prof. dr hab. n. med. Lechosław Putowski jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz endokrynologii, kierownikiem Katedry i Kliniki Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownikiem Kliniki Ginekologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, konsultantem Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, członkiem komisji przygotowujących pytania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości jak również członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegających się o tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa, w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz byłym konsultantem wojewódzkim ds. endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

Wielokrotnie nagradzany przez Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe i za twórcze wyniki w pracy naukowej, wyróżniony odznaką „ Lekarz Niezwykły”, odznaką honorową przyznawaną przez Ministra Zdrowia „ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” oraz indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac na temat „Autokrynna regulacja czynności germinatywnej jajnika”.

Recenzent artykułów publikowanych w European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, Tumor Biology oraz Polish Journal of Gynecology i European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (EJOG). Jest także promotorem 4 obronionych przewodów doktorskich oraz recenzentem 5 przewodów habilitacyjnych.

Towarzystwa naukowe:

od 2014 Klaster Lubelska Medycyna
od 2014 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
od 2006 Lubelskie Towarzystwo Naukowe
od 2004 Towarzystwo Biologii Rozrodu
od 2005 Member of the ESHRE Special Interest Group Andrology
od 1999 European Society for Human Reproduction and Embryology
od 1994 Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
International Society for Interferon and Cytokine Research
od 1986 Polskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej od roku 1986

 

Stypendysta:

Stypendium Kliniczne: Visiting Clinician Program w Oak Brook Fertility Center, Chicago, USA Director: Paul Dmowski, M.D., Ph.D.
Stypendium naukowo-kliniczne Bundesministerium fur Gesundheit (German Ministry of Health) at Institut für Reproduktionsmedizin, Westfälishche Wilhelms-Universität, Münster, Germany. Director: Prof. Eberhard Nieschlag
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, temat: „Role of c-myc protooncogene in selection and growth of the ovarian follicles” w Institute for Cancer Research and Molecular Biology, Temple University, Philadelphia, USA, Dyrektor: Premkumar E. Reddy Ph.D.
Stypendium im. Fulbrighta, Wydział Endokrynologii Rozrodu, Uniwersytet Maryland w Baltimore (USA) Dyrektor: Eli Y. Adashi M.D.
Stypendium doktoranckie, Akademia Medyczna w Lublinie

 

Członkostwo w zespołach:

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016/2020
Członek Zespołu ekspertów przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej opracowujących projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części
Członek Zespołu ekspertów przy Ministrze Zdrowia I Opieki Społecznej projekt przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/23/WE z dnia 31 marca 2004
Członek Zespołu przy Ministrze Zdrowia I Opieki Społecznej d/s opracowania standardów postępowania przy procedurze zapłodnienia pozaustrojowego finansowanego ze środków publicznych
Członek zespołu przy Narodowym Funduszu Zdrowia powołanego celem określenia zakresu czynności wchodzących w skład „Procedury IVF” oraz jej wycena
Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralną bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej (BŚOZ) w dziedzinie Endokrynologia
Członek Zespołu ekspertów ds. wczesnej ciąży przy ESHRE
Członek Zespołu Recenzentów Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego (P05E).
Decyzją Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa (2011 r.) członek zespołu d/s opracowania programu edukacyjnego i schematu organizacyjnego modułu specjalizacji „Endokrynologia ginekologiczna i medycyna rozrodu”.
Członek Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji jednostek w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubelskiego

Skontaktuj się z nami

Adres

ul.Relaksowa 26,

20-819 Lublin

Telefon

81 527 71 36
81 527 71 37

E-mail

info@ab-ovo.pl

NIP

712 015 34 25

NRS

0000029240

Numer konta

Santander Consumer Bank S.A. Bank :

22 1500 1520 1215 2002 8829 0000